kəməndiş

kəməndiş
f. az fikirləşən, uzağı görməyən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • NDIS — (аббр.. от англ. Network Driver Interface Specification)  спецификация интерфейса сетевого драйвера, была разработана совместно фирмами Microsoft и 3Com для сопряжения драйверов сетевых адаптеров с операционной системой. Одна из первых… …   Википедия

 • NDIS —   [Abk. für Network Driver Interface Specification, dt. »Spezifikation einer Schnittstelle für Netzwerktreiber«], von 3COM, IBM und Microsoft definierter Standard für eine Software Schnittstelle, die unter den Betriebssystemen DOS und OS/2 von… …   Universal-Lexikon

 • NDIS — Die Network Driver Interface Specification (NDIS) ist ein von Microsoft und 3Com entwickelter Standard zur Einbindung von Netzwerkkarten. Er erlaubt den Betrieb von mehreren Karten in einem PC genauso wie den Einsatz mehrerer Protokolle auf einer …   Deutsch Wikipedia

 • NDIS WAN — Die Network Driver Interface Specification (NDIS) ist ein von Microsoft und 3Com entwickelter Standard zur Einbindung von Netzwerkkarten. Er erlaubt den Betrieb von mehreren Karten in einem PC genauso wie den Einsatz mehrerer Protokolle auf einer …   Deutsch Wikipedia

 • NDIS — Network Driver Interface Specification Network Driver Interface Specification (NDIS ; en français Spécification de l interface du pilote réseau) est une interface de programmation (API) pour les interfaces réseau. Elle a été développée… …   Wikipédia en Français

 • əndişə — is. <fars.> 1. Fikir, qayğı. Mənəm qalan haman bu əndişədə; Zəmanə dönübdür, qovğayə bir bax. Q. Z.. Aldılar cümlə əllərə tişə; Yox könüllərdə özgə əndişə. M. Ə. S.. İnsanın əndişəsi çoxaldıqca onun yuxu görməyi də artır. S. R.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əndişəli — sif. Əndişəsi, ürəyində fikri olan; dərdli, qayğılı, iztirablı. Əndişəli adam. – Sonra qızın gözləri ovçunun əndişəli və sualedici baxışlarına sataşarkən, o, dilə gəldi. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əndişəsiz — sif. Əndişəsi, fikri, qayğısı, qorxulacaq bir şeyi olmayan; fikirsiz, qayğısız, dərdsiz, sakit, rahat. Əndişəsiz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əndişəlilik — is. Əndişəli, dərdli, fikirli, qayğılı, mənəvi iztirab çəkən, təşviş içində olan adamın hal və vəziyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • NDIS — Network Driver Interface Specification (Computing » Drivers) Network Driver Interface Specification (Computing » General) * Natural Diversity Information Source (Governmental » Environmental) * Network Device Independent Specification (Computing… …   Abbreviations dictionary

 • NDIS — Network Device/Driver Interface Specification (Microsoft) …   Acronyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”